karelschiepers-online

maatregelen tegen fijn stof en milieuvervuiling

Een reactie plaatsen

Om de hoeveelheid fijn stof werkelijk te verminderen, zal meer moeten worden aangepakt dan enkel het autoverkeer. Het gebruik van sommige brandstoffen moet worden teruggedrongen. Het gebruik van aardgas en elektriciteit om te verwarmen is blijkbaar veel zuiverder. daarom is het nodig het gebruik hiervan te stimuleren.

Daarnaast kan het transport over de weg worden aangepakt door de alternatieven te stimuleren en verder uit te bouwen. Het aantal auto’s terugdringen zal waarschijnlijk een illusie zijn. De auto is een veel gemakkelijker vervoermiddel i.v.g. met het openbaar vervoer. In het verleden werd de mensen bovendien geleerd de auto te gebruiken (aanleg van wegen, …..). Het gebruik kan alleen worden teruggedrongen door het duurder te maken. Of dit niet sociaal is (zie hieronder) is nog maar de vraag. Als er degelijke alternatieven worden geboden voor het woon-werk-verkeer, kan men maar moeilijk volhouden dat het niet sociaal is. Daarnaast moet de vervanging van oude voertuigen worden aangemoedigd. Dit kan bijvoorbeeld door de aanschaf van minder vervuilende voertuigen goedkoper te maken door de belastingen te verlagen.

De overheid moet het zoeken naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen stimuleren. Her op de markt brengen van de producten die hieruit voortvloeien moet zij zo goedkoop mogelijk maken, bijvoorbeeld door ze vrij te stelllen van belastingen.

clipped from www.demorgen.be
Hoewel Fierens heil ziet in tijdelijke snelheidsbeperkingen acht hij duurzamere maatregelen noodzakelijk. “Tijdelijke maatregelen hebben zeker enig effect, vooral voor mensen die nabij een snelweg wonen. Daarbij werkt zo’n snelheidsbeperking ook sensibiliserend. Maar het wordt moeilijk om aan de Europese normen te voldoen, zelfs met alle geplande technische maatregelen. We zitten nu al bijna aan de limieten van het economisch haalbare.”

Fierens verwijst naar Duitsland, waar weldra de meest vervuilende auto’s uit de binnensteden geweerd worden. Vooral oude dieselwagens, die het meeste fijn stof uitstoten, zal de toegang tot de steden ontzegd worden. “Zelf heb ik gemengde gevoelens bij dat soort voorstellen, omdat er geen rekening wordt gehouden met het sociale aspect. Het zijn namelijk vooral armere mensen die met oude wagens rijden. Maar het is wel tijd dat we op zoek gaan naar gelijkaardige maatregelen.”
Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s