karelschiepers-online

interessante tekst over veranderingen die nodig zijn in het onderwijs

Een reactie plaatsen

Hieronder een link en enkele citaten uit een interessante tekst over wat er nu scheelt aan het onderwijs en een aantal suggestie om er iets aan te veranderen.

Volgend citaat vat goed samen wat er mis is met het onderwijs: "Het huidige onderwijssysteem probeert de toekomst te ontmoeten door te blijven doen wat het deed."

  • Waar relatief weinig aandacht aan besteed wordt is de vraag die het nieuwe werken aan ons onderwijs stelt. Wat betekenen de maatschappelijke en technologische veranderingen voor het nieuwe leren? En is het huidige onderwijs toegespitst op het werken in een 2.0-wereld? Een pleidooi voor het investeren in onze toekomst, een pleidooi voor het investeren in onderwijs 2.0.
  • sir Ken Robinson
  • De huidige onderwijssystemen zijn teveel van buiten naar binnen gericht. Te weinig kijkend naar de mogelijkheden van het individu, teveel vanuit wat het land (nu) zogenaamd nodig heeft. Gedreven door veel beleid en weinig principes. Wat leidt tot een wereldwijde crisis in human resources.
  • pleit voor een transformatie van het onderwijssysteem
  • Het huidige onderwijssysteem probeert de toekomst te ontmoeten door te blijven doen wat het deed.
  • Het huidige onderwijs anesthetiseert (zoals Robinson zegt), het daagt niet uit, het bestaat uit productielijnen, schoolbellen om het uur, specialisatie in aparte onderwerpen en je doorloopt het onderwijs op basis van leeftijd (the ‘date of manufacturing’); niet gedreven door wat je nodig hebt of waar je goed in bent.  Je leert dat één antwoord het goede is. Dat je dat zelf moet weten te achterhalen, want als je kopieert dan kijk je af en dat wordt bestraft. Buiten de school heet dat trouwens samenwerken. Een erg geïndustrialiseerde kijk op de wereld.
  • In deze tijd hebben we behoefte aan innovatie, aan verschillende manieren om naar een vraagstuk te kijken en diversiteit in oplossingen.
  • De meest bijzondere groei ontstaat in groepsverband, door samen te werken
  • Natuurlijk wordt er volop geëxperimenteerd met tools die suggereren dat het onderwijs onderdeel is van ‘de nieuwe wereld’. Maar de basis, de principes waarop de onderwijsinstellingen zijn gebaseerd en worden ingericht, zijn nog de uitingen van de industriële revolutie.
  • Van wat leerlingen hebben afgeleerd in het onderwijs, wordt steeds meer verwacht dat zij dat weer aanleren als zij de arbeidsmarkt betreden; originaliteit, authenticiteit, zicht op eigen talenten en ontwikkelingsmogelijkheden, zelfredzaamheid en de wens om te groeien en professionaliseren door verbindingen aan te gaan.
  • vraagt om flexibiliteit in het organiseren van leren. Het vraagt om een omgeving die bestaat om leren te faciliteren en dit als (enige) bestaansrecht heeft.
  • Het gaat niet om de methode die we introduceren, maar om de basisprincipes waarop de methode rust en de wijze waarop wij het inrichten.
  • de lerende écht centraal staat en daarmee dus het leren van een individu wordt gefaciliteerd, groei mogelijk wordt gemaakt door een eigen ‘eco-systeem’ dat bestaat op principes als transparantie, keuzevrijheid, openheid, groeien door te delen, recombineren van kennis, waarde toevoegen door te doen waar je goed in bent, het omarmen en ten volste benutten van diversiteit.
  • Onderwijs 2.0
  • De school wordt vervangen door een (voor ieder individu anders ingericht) ‘eco-systeem’ waarin rondom de leerwensen groepen ontstaan; groepen die bestaan uit experts, geïnteresseerden, onderzoekers, praktijkmensen en mensen die het ‘vak’ willen leren; leervormen die gericht zijn op het afkijken van de kunst, oefenen, onderzoeken, kennis uitwisselen en uitdiepen en peer-to-peer ontwikkeling; toetsing, certificering of diplomering die niet gebaseerd is op generieke meetlatten die leiden tot afvlakking en middelmatigheid, maar op rating en waardering door leden van het eigen en andere ‘eco-systemen’.
  • . De functie van docent verdwijnt. De rol van expert die op verschillende manieren kennisoverdracht faciliteert doet zijn intrede. Het eenrichtingsverkeer maakt plaats voor een dialoog. Voortbouwen op slimme ideeën van voorgangers wordt gestimuleerd en ondersteund. Sturen op reproduceren maakt plaats voor sturen op complementeren.
  • Het individu
   is middelpunt en zelf verantwoordelijk, leert tijdens de ‘schooltijd’ ontdekken waar zijn/haar potentie zit. Ontwikkelt en groeit.  Regisseert het eigen leren in vormen die logisch voortkomen uit wat het beste werkt voor hem/ haar. Leert het eigen leren te organiseren en leert het leren van een ander te faciliteren.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s